Prezentarea lectiilor 

1.Functii -Durata: 28 min,30 sec

Functii matematica
  1.1 Elemente necesare definirii unei functii
  1.2 Cuplu a doua elemente
  1.3 Produs cartezian
  1.4 Domeniu,codomeniu,lege de definire a unei functii
  1.5 Egalitatea a doua functii
  1.6 Proprietati
  1.7 Graficul unei functii
  1.8 Functii pare si impare
  1.9 Imaginea unei functii
1.10 Functii injective
1.11 Functii surjective
1.12 Functii bijective
1.13 Inversa unei functii
1.14 Monotonia unei functii
1.15 Maximul si minimul unei functii
1.16 Marginirea unei functii
1.17 Functii crescatoare si descrescatoare
1.18 Compunerea functiilor
1.19 Proprietati
1.20 Exemplu

2.Functia de gradul 1 -Durata: 9 min,20 sec

Functia de gradul 1
  2.1 Definirea functiei de gradul I
  2.2 Ecuatia atasata functiei de gradul I
  2.2 Monotonia functiei de gradul I
  2.3 Semnul functiei de gradul I
  2.4 Graficul functiei de gradul I
  2.5 Exemplu

3.Functia de gradul 2 -Durata: 16 min,29 sec

Functia de gradul 2
  3.1 Definirea functiei de gradul al II-lea
  3.2 Ecuatia atasata,discriminatul si aflarea radacinilor 
  3.3 Monotonia functiei de gradul al II-lea
  3.4 Punct de extrem al functiei de gradul al II-lea
  3.5 Punct de maxim,minim,valoare maxima minima
  3.6 Graficul functiei de gradul al II-lea
  3.7 Exemplu

4 Ecuatii si inecuatii -Durata: 16 min,8 sec

Ecuatii si inecuatii
   4.1 Ecuatii de gradul I
   4.2 Exemplu
   4.3 Inecuatii de gradul I
   4.4 Exemplu
   4.5 Sisteme de ecuatii de gradul I
   4.6 Exemplu
   4.7 Sisteme de inecuatii de gradul I
   4.8 Ecuatii de gradul al II-lea
   4.9 Exemplu
 4.10 Inecuatii de gradul al II-lea -Durata: 11 min,7 sec
 4.11 Sisteme de ecuatii de gradul al II-lea
 4.12 Exemplu
 4.13 Sisteme de inecuatii de gradul al II-lea
 4.14 Exemplu
 4.15 Tipuri de ecuatii
 4.16 Ecuatii logaritmice
 4.17 Exemplu
 4.18 Ecuatii patratice
 4.19 Exemplu
 4.20 Ecuatii exponentiale  
 4.21 Exemplu

5 Multimi si probabilitati -Durata: 6 min,9 sec

Multimi si probabilitati
  5.1 Definirea unei multimi
  5.2 Reuniunea a doua multimi
  5.3 Intersectia a doua multimi
  5.4 Diferenta a doua multimi
  5.5 Probabilitati
  5.6 Exemple

6 Elemente de combinatorica -Durata: 14 min,30 sec

Elemente de combinatorica
  6.1 Definirea unei multimi
  6.2 Permutari
  6.3 Exemplificari pe multime
  6.4 Exemplu
  6.5 Combinari
  6.6 Exemplificari pe multime 
  6.7 Exemplu
  6.8 Aranjamente 
  6.9 Exemplificari pe multime 
  6.10 Exemplu

7 Conice -Durata: 8 min,50 sec

Conice matematica
  7.1 Ecuatia cercului
  7.2 Grafic cercului
  7.3 Ecuatia elipsei
  7.4 Grafic elipsei
  7.5 Ecuatia hiperbolei
  7.6 Graficul hiperbolei 
  7.7 Parabola cu axa de simetrie OY
  7.8 Grafic
  7.9 Parabola cu axa de simetrie OX
  7.10 Ecuatia tangenta la cerc
  7.11 Ecuatia tangenta la elipsa
  7.12 Ecuatia tangenta la parabola

8 Geometrie -Durata: 13 min,08 sec

Geometrie matematica online
  8.1 Triunghiul
  8.2 Aria triunghiului oarecare
  8.3 Analiza grafica a triunghiului oarecare
  8.4 Trunghiul dreptunghic
  8.5 Analiza grafica a triunghiului dreptunghic
  8.6 Aria si teorema lui Pitagora
  8.7 Trunghiul echilateral
  8.8 Aria si triunghiului oarecare
8.9 Analiza grafica a triunghiului echilateral
8.10 Inaltimea,mediana,bisectoarea intr-un triunghi echilateral
8.11 Exprimarea sinusului,cosinusului,tangentei si cotangentei in triunghiul dreptunghic
8.12 Paralelogramul
8.13 Aria paralelogramului
8.14 Analiza grafica a paralelogramului
8.15 Dreptunghiul
8.16 Aria dreptunghiului
8.17 Analiza grafica a dreptunghiului
8.18 Patratul
8.19 Aria patratului
8.20 Analiza grafica a patratului
8.21 Trapezul
8.22 Aria trapezului
8.23 Analiza grafica a trapezului
8.24 Cercul
8.25 Lungimea cercului
8.26 Aria cercului
8.27 Analiza grafica a cercului

9 Geometria anlitica in plan(spatiu) -Durata: 13 min,51 sec

Geometria anlitica in plan(spatiu)
9.1 Ecuatia dreptei generala
9.2 Ecuatia dreptei de panta m ce trece printr-un punct
9.3 Ecuatia dreptei ce trece prin doua puncte
9.4 Ecuatia dreptei ce trece un punct cu vectorul director
9.5 Drepte paralele
9.6 Drepte perpendiculare
9.7 Drepte egale
9.8 Drepte concurente
9.9 Distanta de la un punct la o dreapta
9.10 Distanta dintre doua puncte
9.11 Mijlocul unui segment
9.12 Centru de greutate intr-un triunghi echilateral
9.13 Aria determinata de trei puncte
9.14 Puncte coliniare

10 Relatii metrice -Durata: 15 min,18 sec

Relatii metrice matematica online
10.1 Teorema sinusului
10.2 Analiza grafica a teoremei sinusului
10.3 Exemplu
10.4 Teorema cosinusului
10.5 Analiza grafica a teoremei cosinusului
10.6 Exemplu
10.7 Formulele lui Heron
10.8 Analiza grafica
10.9 Proprietati
10.10 Exemplu

11 Trigonometrie -Durata: 16 min,42 sec

Trigonometrie matematica
11.1 Functia sinus
11.2 Proprietati
11.3 Grafic functiei sinus
11.4 Cadranul functiei sinus
11.5 Semnul functiei sinus
11.6 Exprimarea functiei sinus in functie de 90 si 180 de grade
11.7 Exemplu
11.8 Explicarea deducerii formulelor functiei sinus
11.9 Functia cosinus
11.10 Proprietati
11.11 Grafic functiei cosinus
11.12 Cadranul functiei cosinus
11.13 Semnul functiei cosinus
11.14 Exprimarea functiei cosinus in functie de 90 si 180 de grade
11.15 Exemplu
11.16 Explicarea deducerii formulelor functiei cosinus
11.17 Formule necesare rezolvarii exercitiilor
11.18 Functia tangenta
11.19 Functia cotangenta

12 Logaritmi -Durata: 9 min,28 sec

Logaritmi matematica online
12.1 Definirea elementelor unui logaritm
12.2 Proprietati
12.3 Logaritmi zecimali
12.4 Logaritmi naturali
12.5 Functia logaritmica
12.6 Proprietati
12.7 Exemple

13 Progresii -Durata: 14 min,5 sec

Progresii matematica online
13.1 Definirea unui sir
13.2 Progrsii aritmetice
13.3 Sir aflat intr-o progresie aritmetica
13.4 Ratia,termenul general si suma intr-o progresie aritmetica
13.5 Exemple
13.6 Progrsii geometrice
13.7 Sir aflat intr-o progresie geometrice
13.8 Ratia,termenul general si suma intr-o progresie geometrice
13.9 Exemple

14 Vectori -Durata: 18 min,42 sec

Vectori matematica online
14.1 Definirea unui vector
14.2 Reper cartezian
14.3 Vectorul de pozitie
14.4 Norma unui vector
14.5 Adunarea vectorilor
14.6 Regula triunghiului
14.7 Regula paralelogramului
14.8 Produs vectorial
14.9 Produs Scalar
14.10 Unghiul dintre doi vectori
14.11 Versorii unui vector
14.12 Proiectia unui vector
14.13 Proprietati
14.14 Vectori coliniari
14.15 Grafice
14.16 Mijlocul unui vector
14.17 Exemplu

15 Siruri -Durata: 14 min,44 sec

Siruri matematica
15.1 Definire unui sir
15.2 Sir de numere reale
15.3 Definirea elementelor unui sir de numere reale
15.4 Subsir de numere reale
15.5 Exemplu
15.6 Monotonia unui sir de numere reale
15.7 Criterii de monotonie
15.8 Marginirea unui sir de numere reale
15.9 Exemplu

16 Limite de siruri -Durata: 33 min,1 sec

Limite de siruri matematica
16.1 Definirea limitei
16.2 Criterii de comparatie
16.3 Alte ctiterii de comparatie
16.4 Exemple
16.5 Operatii cu limite de siruri
16.6 Metode de eliminare a nedeterminarilor

17 Limite de functii -Durata: 29 min,7 sec

Limite de functii matematica
17.1 Definire limitei unei functii
17.2 Punct de acumulare
17.3 Exemple
17.4 Functii continue
17.5 Functii discontinue
17.6 Functii derivabile
17.7 Exemple
17.8 Derivata unei functii
17.9 Operatii cu functii derivabile
17.10 Prorietatile derivatelor
17.11 Formule de derivare
17.12 Teorema lui Lagrange
17.13 Exemplu
17.14 Asimptote
17.15 Asimptota orizontala
17.16 Asimptota verticala
17.17 Asimptota oblica
17.18 Exemple

18 Integrale -Durata: 23 min,46 sec

Integrale matematica online
18.1 Definirea integralei
18.2 Primitiva unei functii continue
18.3 Formula lui Leibniz
18.4 Primitive uzuale
18.5 Operatii cu integrale
18.6 Metode de integrare
18.7 Clase de functii ce admit primitive
18.8 Metoda integrarii prin parti
18.9 Exemple
18.10 Metoda schimbarii de variabila
18.11 Exemple

19 Legi de compozitie -Durata: 10 min,48 sec

Legi de compozitie matematica
19.1 Definirea legii de compozitie
19.2 Parte stabila
19.3 Proprietati
19.4 Lege asociativa
19.5 Lege comutativa
19.6 Element neutru a legii de compozitie
19.7 Element simetrizabil a legii de compozitie
19.8 Exemple

20 Polinoame -Durata: 13 min,01 sec

Polinoame matematica online
20.1 Definirea unui polinom
20.2 Polinomul de grad n
20.3 Proprietati
20.4 Impartirea a doua polinoame
20.5 Relatiile lui Viette
20.6 Polinomul de gradul 2
20.7 Exemplu

21. Matrici si Determinanti - Durata 40 min,02 sec

Matrici si Determinanti matematica
21.1 Adunarea a doua matrici
21.2 Inmultirea unei matrici cu un scalar
21.3 Exemplu inversa unei matrici
21.4 Inmultirea a doua matrici
21.5 Determinanti
21.6 Metoda de calcul al unui determinant
21.7 Exemplu prin metoda Sarus
21.8 Metoda lui Cramer
21.9 Exemplu de rezolvare prin metoda lui CramerExercitii rezolvate din subiectele de Bacalaureat


Functii
Progresii
Trigonometrie
exercitii matematica

exercitii matematica

exercitii matematica
 

Matepenet va ureaza succes la examene!