Conice

7 Conice -Durata: 8 min,50 sec


  7.1 Ecuatia cercului
  7.2 Grafic cercului
  7.3 Ecuatia elipsei
  7.4 Grafic elipsei
  7.5 Ecuatia hiperbolei
  7.6 Graficul hiperbolei 
  7.7 Parabola cu axa de simetrie OY
  7.8 Grafic
  7.9 Parabola cu axa de simetrie OX
  7.10 Ecuatia tangenta la cerc
  7.11 Ecuatia tangenta la elipsa
  7.12 Ecuatia tangenta la parabola